Hükümlü İçin Hediye Gönderme (Yönetmelik Değişikliği)
  12.11.2021

  CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK'in "Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı" başlıklı 77. maddesinde, 12 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4773 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

   

  Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı

  MADDE 77(Değişik:RG-12/11/2021-31657-CK-4773/30 md.)

  (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarının ilk haftasında ve dinî bayramlarda, her yıl 31 Aralık günü yılbaşı sayılarak yılbaşında veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği ve kişilerin sağlığı için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir.

  (2) Hediye kabulüne ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

  a) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edebilir. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilir.

  b) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

  c) Bir hükümlü, aynı tarih için bir kez hediye kabul edebilir.

  ç) Gönderilen eşya, güvenlik ve hijyen kontrolünden geçirilir.

  d) Kurumlarda bu amaçla “Hediye Kayıt Defteri” tutulur. Bu defterde;

  1) Hediye olarak gönderilen eşyanın nitelikleri ve miktarı,

  2) Hediyenin kuruma gönderiliş, geliş ve hükümlüye teslim tarihleri,

  3) Hediyeyi gönderenin, alıcının veya getirenin kimlik bilgileri, posta veya kargo yoluyla gelmediyse getirenin imzası,

  4) Hediyenin hükümlü tarafından teslim alındığına ve teslim edildiğine dair hükümlü ve görevli memurun imzası,

  bulunur ve hediye işlemlerine ilişkin gerekli diğer kayıtlar tutulur.

  (3) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından hükümlülere dağıtılmak üzere dışarıdan toplu olarak getirilen veya gönderilen eşya hakkında 143 üncü madde uygulanır.

  (4) Çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlülere, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda, belirtilen zaman dilimi dışında ve kurumlara girmesi yasak olmayan, kurum ve kişi güvenliği ile genel sağlığı tehlikeye düşürmeyen nitelikteki eşya hediye olarak verilebilir, idare ve gözlem kurulu bu kişiler bakımından zaman kısıtlamasını kaldırabilir.

  (5) Kurumda anasıyla birlikte kalan çocuklara; kurum güvenliğini tehlikeye sokmayan ve çocuk gelişimine uygun olan oyuncak veya diğer eşya ile sağlıklı gıda maddesi hediye olarak her zaman gönderilebilir.

  (6) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

  (7) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde barındırılan hükümlülere verilebilecek ya da gönderilecek hediyelerin cins ve miktarı ile hediye zamanları, bahsedilen kurumların idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir.

  (8) Hediyenin hükümlüye tesliminde Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ve Kurum İç Yönergesinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır.

  (9) Kurumlar internet sayfalarında, hediye göndermeye ilişkin kuralları ve kısıtlamaları duyururlar. Hükümlüler de bu hususlarda bilgilendirilir.

  Adres

  Kömürcüler Mah. 2708 Sk. No: 6 Döşemealtı / ANTALYA

  Telefon

  (0242) 423 12 16 - (0242) 423 12 66

  Faks (0242) 423 10 52

  E-Posta

  antalya.acikisaretadalet.gov.tr