Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Genel Bütçe (Ambar) Birimi

Kurumumuzun satın alma işlemleri, alınan malzeme ve hizmetin kontrolü, ihale işlemlerini Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapan birimdir. Ayrıca;


Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması.
Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması.
İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi.
Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması.
Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi.
Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü.
Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü.

Görevlerini yerine getirmektedir. 

Adres

Kömürcüler Mah. 2708 Sk. No: 6 Döşemealtı / ANTALYA

Telefon

(0242) 423 12 16 - (0242) 423 12 66

Faks (0242) 423 10 52

E-Posta

antalya.acikisaretadalet.gov.tr